Painehalkaisu

Energiakaivojen painehalkaisu on lähes aina turhaa.

Vesipaineaukaisua perustellaan virtausten saamisella kaivoon, mutta lämmönkeruukaivossa virtaava vesi ei ole välttämätön. Joissakin tapauksissa paineaukaisu voi jopa huonontaa energiakaivon toimintaa, joten sitä kannattaa harkita vain poikkeustapauksissa.

Energiakaivossa oleellista on, että lämmönkeruuputket ovat riittävän pitkältä matkalta vedessä eli kaivon tehollinen syvyys on riittävä ja se saavutetaan ensisijaisesti poraamalla.

Painehalkaisu tehdään paineautolla, joka on painepumpulla varustettu säiliöauto,painehalkaisua ei siis voi tehdä esim.porakoneella.

Painehalkaisua varten kaivo täytetään vedellä. Kaivo suljetaan mansetilla, joka asetetaan reilusti kalliopinnan alapuolelle.(Kuva mansetista alapuolella)

Suomen kallioperä on pinnaltaan usein ruhjeinen, joten riittävän turvallinen paikka mansetille on n. 20 metriä kallipinnan alapuolella. Jos mansetti jätetään lähemmäs pintaa, kallio saattaa haljeta ylöspäin jopa maa- ja kallioperän rajaan saakka, jolloin maakerroksista voi valua epäpuhtauksia pohjaveteen.

Mansetti on n. 50 cm pituinen sylinteri, jonka varressa on vahva kumi. Lyhentyessään sylinteri puristaa kumia pituussuunnassa, jolloin kumi tiivistyy kaivon seinämiin ja estää paineen karkaamisen kaivosta.

Paine johdetaan mansetin läpi ja vedenpainetta nostetaan tasaisesti, kunnes paine rikkoo kallioon halkeamia veden virtaukselle. Paineauto tuottaa jopa yli 200 barin paineen. Kulloinkin käytettävä paine riippuu kallioperästä ja sen rikkonaisuudesta.

Avaamisen jälkeen kaivoon pumpataan vielä vettä ja varmistetaan sillä veden virtaus.

Kaivo jää halkaisun jälkeen vuotamaan yli vettä, joka on normaalia,paineen tasaantuessa kaivossa tulviminen vähenee/loppuu, jonka jälkeen kaivoon voi asentaa pintavesieristysputken ja pumpun.

Painehalkaisua ja kaivojen puhdistuksia tekee Pohjois-savon alueella:

  • Lokapalvelu Siili Oy, Niuro Nico 040 123 9944
  • Arokivi Oy, Asko Arokivi  0400 195 401

Etelä-savon alueella:

  • Ristiinan Porakaivo Oy, Aki Purhonen 050 405 6677

Koko suomen alueella kaivojen puhdistuksia ja korjauksia tekee Suomen Kaivohuolto puh. +358 41 313 0615