Painehalkaisu

Energiakaivojen painehalkaisu on lähes aina turhaa.

Vesipaineaukaisua perustellaan virtausten saamisella kaivoon, mutta lämmönkeruukaivossa virtaava vesi ei ole välttämätön. Joissakin tapauksissa paineaukaisu voi jopa huonontaa energiakaivon toimintaa, joten sitä kannattaa harkita vain poikkeustapauksissa.

Energiakaivossa oleellista on, että lämmönkeruuputket ovat riittävän pitkältä matkalta vedessä eli että kaivon tehollinen syvyys on riittävä, ja se saavutetaan ensisijaisesti poraamalla.

Painehalkaisu tehdään paineautolla, joka on painepumpulla varustettu säiliöauto,halkaisua ei siis voi tehdä esim.porakoneella.

Painehalkaisua varten kaivo täytetään vedellä. Kaivo suljetaan mansetilla, joka asetetaan reilusti kalliopinnan alapuolelle.(Kuva mansetista alapuolella)

Suomen kallioperä on pinnaltaan usein ruhjeinen, joten riittävän turvallinen paikka mansetille on n. 20 metriä kallipinnan alapuolella. Jos mansetti jätetään lähemmäs pintaa, kallio saattaa haljeta ylöspäin jopa maa- ja kallioperän rajaan saakka, jolloin maakerroksista voi valua epäpuhtauksia pohjaveteen.

Mansetti on n. 50 cm pituinen sylinteri, jonka varressa on vahva kumi. Lyhentyessään sylinteri puristaa kumia pituussuunnassa, jolloin kumi tiivistyy kaivon seinämiin ja estää paineen karkaamisen kaivosta.

Paine johdetaan mansetin läpi ja vedenpainetta nostetaan tasaisesti, kunnes paine rikkoo kallioon halkeamia veden virtaukselle. Paineauto tuottaa jopa yli 200 barin paineen. Kulloinkin käytettävä paine riippuu kallioperästä ja sen rikkonaisuudesta.

Avaamisen jälkeen kaivoon pumpataan vielä vettä ja varmistetaan sillä veden virtaus.

Kaivo jää halkaisun jälkeen vuotamaan yli vettä,joka on normaalia,paineen tasaantuessa kaivossa,tulviminen vähenee/loppuu,jonka jälkeen kaivoon voi asentaa pintavesieristysputken ja pumpun.

mansetti1.png

mansetti2.png

MITÄ MEILLÄ TAPAHTUU?

24.03

Koronaviruksen ( Covid-19) vaikutus maalämpöporauksiin

LUE JUTTU >
25.02

Porausreittejä alkuvuonna 2020

LUE JUTTU >
04.02

Porausprosessi 2020

LUE JUTTU >