Porakaivo lämpökaivoksi

Talousveden hankintaan tarkoitettu porakaivo voidaan muuttaa lämpökaivoksi.

Talousveden hankintaan tarkoitettu porakaivo voidaan muuttaa lämpökaivoksi.

Kaivolle on sitä ennen kuitenkin tehtävä kuntokartoitus, jossa selvitetään kaivon halkaisija, syvyys, vedenpinnan korkeus ja porareiän kunto. Myöskin porausraportti poratusta kaivosta on hyvä olla, jotta tiedetään, millä koolla reikä on aikaisemmin porattu.

Vedenhankintaan tarkoitettu porakaivo on usein liian matala lämpökaivoksi, joten lisämetrien saamiseksi on ehkä tarpeen porata lisäkaivo.

Lämpökaivoissa olevaa vettä ei tule käyttää talousvetenä, jotta voidaan turvata tasainen lämmönsaanti ympäri vuoden.

Ongelmat porattaessa vanhaan porakaivoon lisäsyvyyttä

Ongelma näissä porauskohteissa on usein, että rautaputki on katkaistu alhaalta. Tällöin joudumme hitsaamaan katkaistuun putkeen jatkoputkea, jotta poraus voidaan tehdä maanpinnan tasalta.

Tämä on usein työläs vaihde johtuen siitä, että poraus on tehty renkaan reunaan (jos painesäiliö on renkaan sisällä) Jatkoputken hitsaaminen on hankalaa, ja hitsausta ei välttämättä saada rautaputken takaosaan, joka on liian lähellä renkaan reunaa,täytyy myös huomioida,että jatkettu putki täytyisi olla samaa kokoluokkaa tai sitten väliin täytyy rakentaa ”sovitin kappale”

Tällöin on mahdollista, että jää avonaisia kohtia hitsaukseen, jotka voivat vaikuttaa porauksessa mm. niin, että saumasta voi tihkua kaivonrenkaan sisälle likaa, jota on hankala lapioida pois.

Tulee myöskin huomioida, että porari joutuu menemään renkaan sisälle työskentelemään. Mikäli rengas on halk. alle 100 mm, on siellä erittäin ahdasta tehdä töitä ja työ on paljon aikaa vievää.

Tästä johtuen useinkaan porausyrittäjä ei ole halukas tekemään jatkoporausta vanhaan porakaivoon, vaan avoimena oleva poraussyvyys putkitetaan keruuputkella ja puuttuvalle poraussyvyydelle porataan uusi reikä.