Porakaivoinfo

Tietoa porakaivosta ja sen käytöstä

Porakaivon käytössä ja huollossa on muistettava muutamia tärkeitä asioita. Porakaivo on myös mahdollista muuttaa lämpökaivoksi tai uusi porakaivo voidaan porata vanhan rengaskaivon sisälle ja liittää jo olemassa oleviin putkistoihin.

Porakaivon käyttö ja huolto

- Kaivon suu tulee kaikissa olosuhteissa suojata, jotta sinne ei pääse ylimääräistä ainesta. - Pumpun asentaminen tulee suorittaa siten, ettei kaivoon pääse valuma- tai pintavesiä. - Pumpun asennus tulee teettää ammattitaitoisella ja kokeneella asentajalla. Sama koskee pumpun nostoa kaivosta.

Porakaivo lämpökaivoksi

Talousveden hankintaan tarkoitettu porakaivo voidaan muuttaa lämpökaivoksi. Kaivolle on sitä ennen kuitenkin tehtävä kuntokartoitus, jossa selvitetään kaivon halkaisija, syvyys, vedenpinnan korkeus ja porareiän kunto. Myöskin porausraportti poratusta kaivosta on hyvä olla, jotta tiedetään, millä koolla reikä on aikaisemmin porattu.

Poraus vanhaan rengaskaivoon

Poraus vanhaan rengaskaivoon on mahdollista, mikäli rengaskaivon vesi ei ole saastunutta. Tällöin vanha rengaskaivo on mahdollista hyödyntää huoltokaivona.

Painehalkaisu

Energiakaivojen paineaukaisu on lähes aina turhaa. Vesipaineaukaisua perustellaan virtausten saamisella kaivoon, mutta lämmönkeruukaivossa virtaava vesi ei ole välttämätön. Joissakin tapauksissa paineaukaisu voi jopa huonontaa energiakaivon toimintaa, joten sitä kannattaa harkita vain poikkeustapauksissa.