Poraus vanhaan rengaskaivoon

Poraus vanhaan rengaskaivoon on mahdollista, mikäli rengaskaivon vesi ei ole saastunutta. 

Poraus vanhaan rengaskaivoon on mahdollista, mikäli rengaskaivon vesi ei ole saastunutta.

Tällöin vanha rengaskaivo on mahdollista hyödyntää huoltokaivona, kaivo tulee salaojittaa pohjasta ja täyttää hiekalla,mikäli kaivo on syvä ja näin huoltokaivoon ei kerry pintavettä.

Porauksen kannalta ongelmana on, jos kaivonrengas on maanpinnan yläpuolella. Tällöin porakoneen puomisto on vaikea saada asettumaan renkaan päälle, koska se jää porarin työskentelyyn liian korkealle.

Työskentely porarille on erittäin työlästä huonon työasennon takia. Rengas/renkaita tulisi poistaa ennen porausta niin, että poraus asettuu maanpinnan tasalle, tasaiselle alustalle.

Mikäli poraus tehdään uudisrakennuskohteessa ja betonirenkaat asennetaan ennen porausta on hyvä huomioida seuraavia asioita:

  • betonirenkaiden ulkopuolelta pitäisi maatäyttö olla tehtynä
  • betonirengas saa olla max 1 x 500mm renkaan verran maan pinnan yläpuolella
  • porauksen aikana betonirenkaan sisälle kertyy jonkin verran maaporausainesta
  • Betonirenkaiden asennusta suositellaan vasta porauksen jälkeen
  • huomioi betonirenkaiden oikeinpäin asennus
  • porauksessa tarvitaan aina vettä, joka tulisi toimittaa ennakkoon porauspaikan viereen (minimi 1000 l / suositus 2000 l), säiliötoimitus
  • Toimitusrajamme on poraus ja kaivon pintavesieristäminen muoviputkella.